Skifte dør

Skal du skifte dør?

Bjørndal vindu og dør har spesialisert seg på skifting og montering av dører. Vi vil derfor kunne gjøre en sikker jobb samt være rimelig.
Skal du skifte dør vil vi anbefale at du bruker en faglært til å utføre jobben . Mye av dørens kvaliteter kan gå til spille ved dårlig montering, både når det gjelder u-verdi(energisparende) og vandringen på døren.

Vi leverer alle typer dører:
  • ytterdør
  • ytterør med sidefelt
  • innerdør
  • branndør
  • balkongdør